บลูมูน

บลูมูน

แต่ละปีปฎิทินจะมีพระจันทร์เต็มดวง 12 ครั้ง

แต่สำหรับปีที่มี 13 ครั้ง เดือนใดเดือนหนึ่งมีเต็มดวง 2 ครั้ง

จะเรียกว่าบลูมูน ซึ่งไม่เกี่ยวกับสีของพระจันทร์ เกิดประมาณ 3 ปีครั้ง

6มค53 ไทยรัฐ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: